Sone D

Sone D består i hovedsak av Flatanger, Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet og Snåsa.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv715 mot sone C1: Meungen
  • Fv17 mot sone C6: Morkabrekka
  • E6 mot sone C6: Hammeraunan
  • Fv763 mot sone C6: Strindmoen
  • E6 mot sone E1: Fjæringen
  • Fv74 mot sone E1: Godejord
  • Fv769 mot sone E2: Lund fergekai
  • Fv776 mot sone E2: Straumen Tverrlandet
  • Fv17 mot sone E2: Laukholm