Sone C4

Sone C4 består i hovedsak av Røros og Holtålen. 

Oversikt over siste holdeplass før ny sone

  • Fv30 mot sone B2: Dybdalsbakk