Sone C3

Sone C3 består i hovedsak av deler av Rennebu og Oppdal.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv481 mot B1: Øyasætra
  • RV65 mot B1: Rønningen Orkdal
  • Fv700 mot B1: Skjøtskift bru
  • E6 mot sone B2: Rønningen
  • Holdeplasser mot Møre og Romsdal og Innlandet