Sone C1

Sone C1 består i hovedsak av den nordvestlige delen av Fosenhalvøya med Osen, Åfjord og Ørland. 

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv715 mot sone B1: Krinsvatnet
  • Fv55 mot sone C6: Skansen
  • Fv715 mot sone D: Fylkesgrense