Sone B3

Sone B3 består i hovedsak av Selbu.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv 705 mot sone A: Skisenteret Selbuskogen
  • Fv 705 mot sone C5: Rotla bru