Sone B2

Sone B2 består i hovedsak av deler av Midtre Gauldal. 

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • E6 mot sone A: Hage bru
  • Fv 30 mot sone C4: Almåsøy
  • E6 mot sone C3: Garli