Sone A

Sone A består i hovedsak av Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal og Skaun. 

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv 715 mot sone B1: Flakk fergekai
  • E39 mot sone B1: Børskrysset
  • Fv 800 mot sone B1: Storsand
  • E6 mot B2: Rostad
  • Fv 705 mot sone B3: Vinsmyr
  • Fv 963 mot B3: Sneisen
  • E14 mot sone C5: Meådal
  • E6 mot sone C6: Paradisbukta