Sone A

Sone A består i hovedsak av Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal, Skaun og Orkland. 

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

 • Fv 715 mot sone B1: Flakk fergekai
 • E39 mot sone C2: Ellingsgården
 • Fv 714 mot C2: Fenes
 • Fv 700 mot C3: Motun
 • Fv  65 mot C3: Garberg
 • Fv 301 mot C3: Vuttudal
 • Fv 800 mot sone B1: Storsand
 • E6 mot B2: Rostad
 • Fv 705 mot sone B3: Vinsmyr
 • Fv 963 mot B3: Sneisen
 • E14 mot sone C5: Meådal
 • E6 mot sone C6: Paradisbukta