Sykkel, akebrett, ski og lignende

Det er svært begrenset plass til sykler og lignende på skolebussen, og det er opp til sjåføren å avgjøre om det er plass med tanke på trafikksikkerheten. Eleven må betale barnebillett for sykkel.

Busser er dimensjonert for skoleskyss med sitteplass og setebelter for elevene, ikke for eventuelle ekstrautstyr enkeltdager i løpet av skoleåret.

Ved ski- og sykkeldager må skolen i god tid kontakte skoleskyssansvarlig hos operatør lokalt for å høre om det er muligheter for å ta det med på den aktuelle dagen. Hvis det ikke er mulig, er det de foresattes ansvar å frakte utstyret til og fra skolen.