Vilkår for bruk av AtB Selvkjørende Buss

Det norske selskapet Go Mobile AS (org nr 989 015 621) har AtB Selvkjørende Buss. Appen er tilgjengelig for smarttelefoner og nettbrett (iOS og Android).

I Norge er det Go Mobile AS (Bosmyrkollen 2, 4620 KRISTIANSAND) som drifter appen.

Følgende «Vilkår for bruk av AtB Selvkjørende Buss gjelder fra 17. august 2020, erstatter alle tidligere utgaver og kan endres på nytt ved behov og uten nærmere varsel:

Når du laster ned AtB Selvkjørende Buss og tar den i bruk, aksepterer du samtidig nedenstående vilkår:

Brukerlisens

Du som benytter AtB Selvkjørende Buss må være fylt 18 år og være myndig, eller du må innhente samtykke fra dine foresatte.

Din brukerkonto for AtB Selvkjørende Buss er en personlig konto og du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke din brukerkonto.

Priser

Priser er de til enhver tid gjeldende priser for kollektivtransport i Trøndelag. Prisene finner du på www.atb.no/billetter-og-priser

Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes muligheter for å betale kontant for denne tjenesten.

Betaling

Transporttjenesten kan betales med bank-kort i bil eller ved å vise frem gyldig mobilbillett (AtB/VY/Tide) eller overgangsbillett. Gyldig Periodebillett aksepteres.

Tilbakemelding

Du kan gi en tilbakemelding («rating») gjennom appen som oppsummerer din samlede vurdering av de leverte tjenester. Verten får ikke se din rating (1-5 stjerner) eller dine (frivillige) tilleggskommentarer. Denne ordningen med rating gjør AtB i stand til å forbedre vårt tilbud til publikum.

Ansvar

Go Mobile AS skal holdes uten ansvar for enhver fordring, kostnad, skade eller tap som oppstår som følge av at du har brutt ett eller flere av vilkårene for bruk av AtB Selvkjørende Buss og/eller brutt gjeldende lover, forskrifter eller regler og/eller brutt en tredjeparts rettighet.

Go Mobile AS kan heller ikke holdes ansvarlig for noen følgeskade eller følgetap som skyldes bruken av AtB Selvkjørende Buss.

Selve transporttjenesten som bestilles gjennom AtB Selvkjørende Buss er utelukkende et forhold mellom brukeren og transportleverandøren; Go Mobile AS er ikke part i dette forholdet.

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, ber vi om at du tar kontakt. Du kan for øvrig klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no 

Tvist

Vilkårene for bruk av AtB Selvkjørende Buss er underlagt norsk lovgivning.

Ved en eventuell tvist skal Sør-Trøndelag Tingrett benyttes.

Revisjon

Oppdaterte «Vilkår for bruk av AtB Selvkjørende Busser» til enhver tid tilgjengelig i appen. Ved større endringer må du godkjenne vilkårene på nytt før du kan fortsette å bruke AtB Selvkjørende Buss.