Til og fra annen kollektivtransport

Tar deg til og fra annen rutegående trafikk som for eksempel tog, båt eller buss. Tilbudet er tilknyttet konkrete avganger og ankomster for annet kollektivtilbud. Det må være minimum 2 km unna holdeplass/stasjon/kai det bringes til og fra.

Bestillingsfrist 

Bestillingsfristen varierer fra kommune til kommune.