Når får du ikke refusjon?

Reisegarantien gjelder ikke:

  • følgeskade- eller tap som for eksempel at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
  • om det er opplyst om forsinkelsen eller innstillingen på transportørens nettsider, eller annet egnet sted, før avgangstid. Dette omfatter for eksempel forhold som annonsert flytting av anløpssted eller store arrangementer som kan påvirke hurtigbåttrafikken. 

Rettighetene til refusjon og kompensasjon gjelder ikke dersom transportøren beviser at avgangen er innstilt eller forsinket på grunn av værforhold som vanskeliggjør sikker drift av fartøyet, eller andre ekstraordinære omstendigheter som er til hinder for at persontransporten kan gjennomføres, og som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Ekstraordinære omstendigheter som er til hinder for at persontransporten kan gjennomføres kan være (ikke uttømmende liste):

  • Islagte fjorder
  • Sterk vind og strømmer
  • Ulykker som transportøren ikke kan lastes for
  • Landsomfattende streik
  • Offentlig påbud og forbud
  • Pandemi

Merk også at vi ikke betaler ut refusjon på drosje eller kjøregodtgjørelse til utenlandsk konto.