Kompensasjon ved forsinket ankomst

Ved forsinket ankomst kan du kreve kompensasjon for billettprisen etter følgende satser:

  • En time forsinkelse på reiser inntil fire timer. Vi refunderer 25 % av billetten.
  • To timer forsinkelse på reiser fra fire til åtte timer. Vi refunderer 25 % av billetten.

Dette gjelder også deg som reiser med periodebillett, og har vært rammet av forsinket ankomst fire eller flere ganger i løpet av en måned.

Er forsinkelsen mer enn det dobbelte refunderer vi 50 % av billetten. 

Kompensasjon under 50 kroner blir ikke utbetalt.