Elsparkesykkel i Namsos

Elsparkesykkel i Namsos

Kan elsparkesykkelen bidra til at flere parkerer bilen på korte turer? Vi har testet det ut med et prøveprosjekt i samarbeid med Namsos kommune og Tier.

 

Kort om prøveprosjektet

Mål: Vi ønsker å lære mer om kundebehovene i de trønderske byene og hvordan vi kan skape bedre og flere bevegelsesmuligheter og dekke kortere reiser rundt i byen.

Prøveperiode: Høsten 2021 og hele sesongen 2022

Oppsummert: Mange innbyggere i Namsos satte fra seg bilen og benyttet heller elsparkesykler, men mange erstattet også gangen med elsparkesykler. Blant de som testet tilbudet så var tilbakemeldingene positiv. Unge brukere og uforsvarlig kjøring ser vi er en utfordring. Tett oppfølging og kommunikasjon mellom de involverte partene var viktig for den gode gjennomføringen. Vi tar med oss nyttige erfaringer videre og vil se på andre potensielle prøveområder for mikromobilitet.

Bakgrunn

Prøveprosjektet var et samarbeid mellom AtB, Namsos kommune, Tier som levarandør og MN Vekst med ansvar for driften. I dialog med Blindeforbundet og Handikapforbundet har vi prøvd ut løsninger for bruk og parkering av elsparkesyklene som skulle bidra til en ryddig by.

Underveis i prosjektet har vi evaluert både hvordan reisende har brukt tilbudet, hvem som brukte det og hvordan vi best kan tilrettelegger tilbudet. 

Gode tilbakemeldinger etter første høst

Prøveperioden høsten 2020 gav oss innsikt og erfaringer til å videreutvikle og tilpasse tilbudet til en ny sesong. Evalueringen og tilbakemedlingene fra innbyggere viser at de som bruke syklene syntes de var nyttige og artige å bruke.

I løpet av prøveprosjektperioden høsten 2020 tilbakela namsosingene en distanse som tilsvarer en runde rundt jorda på el-sparkesykkelen.

Nye måter å reise på

Elsparkesykler, elsykler og bysykler kan være med å tilgjengeliggjøre det kollektive nettverket for flere. Det kan korte ned veien til bussholdeplassen og togstasjonen, eller erstatte de korteste bilreisene i og runde byer. 

Det er av stor verdi at Namsos kommune og Tier, sammen med AtB, er villig til å prøve ut nye mobilitetsløsninger og nye måter å samarbeide på for å gi et godt tilbud til innbyggerne. Vi må være villig til å prøve for å lære, og slik finne de beste løsningene. Det vil gi både oss og andre et viktig grunnlaget for at flere byer kan henge seg på.

Tilbakemeldinger etter første prøveår 2020

Da elsparkesyklene ble parkert for vinteren spurte vi innbyggerne i Namsos om deres erfarninger.
 

Les rapport