Namsos kommune, Tier og AtB i samarbeid

Det er TIERs elsparkesykler og tekniske løsning som skal brukes i pilotprosjektet i Namsos. Når prosjektet settes i gang, vil 50 elsparkesykler være på plass i Namsos sentrum.

Målet med prøveprosjektet er å se om elsparkesyklene vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser rundt i byen. Bruk og drift av tilbudet vil evalueres underveis, og etter prosjektets slutt.

Namsos kommune og AtB ønsker å prøve ut nye løsninger og nye måter å samarbeide på for å gi et godt tilbud til innbyggerne. Dersom vi lykkes i Namsos har innbyggerne fått et bedre mobilitetstilbud, og dette kan være en modell som kan benyttes i flere byer. Namsos kommune er med på prosjektet og skal legge til rette for at løsningen blir god. Vi er oppmerksomme på de mulige fallgruvene og utfordringer som har oppstått i de store byene, og vil gjøre alt det vi kan for å unngå disse i Namsos.

MN Vekst vil drifte tilbudet i Namsos. Det er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av kommunene Namsos og Flatanger. Målet deres er å sørge for at personer som enten ikke har kommet inn i arbeidslivet, eller som av ulike grunner har falt utenfor, får trene seg på å stå i arbeid. Slik kan de oppleve mestring, økt livskvalitet, vekst og utvikling innenfor en ramme som er så lik en vanlig arbeidsplass som mulig.

Spennende og nytt prosjekt

TIER er den ledende europeiske leverandøren av elsparkesykler og bærekraftige løsninger innen mikromobilitet. De har over flere år etablert tjenestene sine i over 60 byer i hele Europa, hvorav fire i Norge. Namsos er en studentby, en levende plass med kafeer, butikker, restauranter og treningssentre som folk beveger seg mellom. TIERs mål er, gjennom elektrisk mikromobilitet, å bidra til en fremtid der bærekraftig transport fungerer godt sammen og byene er renere og mindre belastet med trafikk.

Som den første klimanøytrale leverandøren av mikromobilitetsløsninger, har TIER den største flåten av elsparkesykler med byttbare batterier i Europa, og er således med på å definere nye standarder innen bærekraft. Med byttbare batterier på siste generasjons elsparkesykler unngår man å måtte hente syklene inn for lading. Den nye modellen, som blir tilgjengelig i Namsos, har også et større forhjul, bredere brett å stå på og dobbel støtte for parkering. Alt dette bidrar til å gjøre brukeropplevelsen bedre og sikrere.