Bærekraftig leverandør

Fra 1. januar 2020 var TIER klimanøytral.

Gjennom anbudsprosessen har Namsos fått en leverandør som har over 24 måneders levetid på elsparkesyklene sine. TIER er opptatt av vedlikehold, reparasjon, gjenbruk og grundig resirkulering, og AtB har fått dette dokumentert i tilbudet fra TIER. I anbudet viste TIER sine klimaregnskap, og utregninger gjort av eksterne byrå. Dette viser at bransjen har kommet svært langt i å oppnå klimagevinst bare på det siste året. TIER var i tillegg fra 1. januar 2020 klimanøytrale.  Som den første klimanøytrale leverandøren av mikromobilitetsløsninger, har TIER den største flåten av elsparkesykler med byttbare batterier i Europa, og er således med på å definere nye standarder innen bærekraft. Totalt sett var dette deler av grunnlaget for at AtB valgte TIER som leverandør.