Kjempeløft for hurtigbåttilbudet i Trøndelag

Fra 2024 blir Trøndelagskysten grønnere, mer fremtidsrettet, robust og moderne. Det sørger AtBs nye hurtigbåtkontrakter for.   

Illustrasjon Norled.

Kontraktene for hurtigbåter er delt i tre områder, Trondheimsfjorden, Ytre Namdal og Osen og Øyrekka. Kontraktene ble signert 14. oktober og gjelder fra 2024. 

I området Trondheimsfjorden er det Norled AS som skal tilby transport for de tre sambandene Trondheim – Kristiansund, Trondheim – Brekstad og Trondheim – Vanvikan. På disse strekningene settes det inn elektriske fartøy.  

– Fremtidsrettede løsninger og ny teknologi gir oss et langt mer bærekraftig tilbud til sjøs. Vi er svært fornøyde med at AtB sammen med Norled kan tilby en langt bedre reiseopplevelse for passasjerene og med store miljøbesparelser. Helt nye, topp moderne fartøy vil gjøre reisen i Trondheimsfjorden både mer komfortabel, stille og miljøvennlig. sier administrerende direktør i AtB, Grete Fuglem Tennås. 

Direktør for Samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Konrad Pütz, sier at fylkeskommunen i mange år har jobbet for å legge til rette for et teknologiskifte i hurtigbåtmarkedet.  

– Dette har vi gjort i tett samspill med Miljødirektoratets klimasatsing. Vi er glade for at Norled, Enova og AtB har gjort dette mulig, sier Pütz.

Stor forbedring i hurtigbåttilbudet i Ytre Namdal og Osen

Fra februar 2024 setter AtB inn en helt ny, topp moderne, driftssikker og miljøvennlig hurtigbåt på rute 980 mellom Namsos, Rørvik og Leka. Her blir det satt inn et helt nytt fartøy. Båten klargjøres for overgang til batteri-elektrisk drift i kombinasjon med lavutslippsdrivstoff. Lengden på fartøyet blir 25 meter og vil i tillegg ha forbedret skrogteknologi som på sikt vil gi lavere utslipp. Båten har svært gode sjøegenskaper og bygges for en signifikant bølgehøyde på opp til 3 meter.  

Det er Vidar Hop Skyssbåter AS som skal tilby transport for de tre sambandene 

  • Rute 830 Sandviksberget – Sætervika 
  • Rute 835 Sandviksberget – Skjærvøy 
  • Rute 980 Namsos – Rørvik - Leka 

– Vidar Hop Skyssbåter AS er svært fornøyd med den nye kontrakten og vi gleder oss til å fortsette med nytt fartøy på rute 980 med det samme gode mannskapet. Rederiet har god tro på at fartøyet som settes i rute 830/835 Sandsviksberget – Sætervika/Skjærvøy passer godt til ruten. Fartøyet er kjent for god komfort både for passasjerer og besetning, sier daglig leder i rederiet, Vidar Hop. 

Bedre kapasitet og mer miljøvennlig i Øyrekka

I Øyrekka har AtB inngått avtale med Torghatten Midt for rute 820 (Dyrøy – Sørbuøy – Gjesingen – Halten) og 825 (Dyrøy – Mausund – Bogøy – Sula).  

MS Vetlefjord, som betjener samband 820 i dag, skal bygges opp og oppgraderes. På 825 settes MF Helgøy inn – også dette fartøyet skal rustes opp for å kunne ta med flere personbilenheter og gjøre reiseopplevelsen bedre med romslig toppsalong med god utsikt og komfort.  

– Vi er veldig fornøyde og stolte over å få drive videre et samband som utgjør noe av DNA-et til Torghatten Midt. Dette er begge to krevende samband med tanke på vær, farvann og trafikkmengde hvor vi får utnyttet vår kjernekompetanse. For denne kontrakten får vi på plass materiell som er bedre tilpasset den siste tids utvikling i trafikkmengde, sier Mariann Grønseth, administrerende direktør i Torghatten Midt.