Hund

Hund på buss og trikk

Hund reiser gratis på buss og trikk.

  • Hunden skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
  • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, hunden skal sitte på gulvet eller fanget.
  • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.

Hund på båt

Hund reiser gratis med båt.

  • Hund og andre dyr skal være i bur og plasseres på egen plass anvist av mannskapet. Dette for å unngå kontakt med stoler, tepper og lignende i passasjersalong av hensyn til allergikere og øvrige medpassasjerer. Dette i henhold til krav om universell utforming.
  • Hunden må ikke være i bur dersom den reisende er blind/svaksynt, servicehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform.