Annen bagasje

Håndbagasje

Du kan ta med lett håndterlige gjenstander som håndbagasje om bord når dette ikke er til hinder for andre reisende. Håndbagasjen må plasseres slik at den ikke er en sikkerhetsrisiko.

Ski

Du reiser gratis med ski på buss, trikk og båt. Personalet avgjør om det er plass om bord. AtB tar ikke ansvar for eventuelle skader.

Større gods

Av plasshensyn er det dessverre ikke anledning til å ta med større gods som kajakk, sykkelhenger og lignende om bord på hurtigbåt.