Jeg har t:kort bedrift med flere fergestrekninger. Hva gjør jeg?

Fyll ut refusjonsskjema (PDF, 276KB) kun for t:kort som har klippekort for gjeldende fergestrekning som blir gratis. t:kortet beholdes du brukes på øvrige strekninger liggende på kortet.