Om prosjektet

Daglig er det 160.000 reiser i Trøndelag, bare med AtBs kollektivtilbud. Reisetallene økte kraftig i 2023. Samtidig jobber vi aktivt for å forbedre tilbudet i Trøndelag. Og det gjør vi sammen med Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken, brukere og transportoperatører.

Vårt tilbud er basert på kontrakter med transportoperatørene.

Metrobuss ved holdeplass i sol

Nye kontrakter for Trondheim og resten av Trøndelag starter i 2028 og 2029. Vi planlegger nå hva disse kontraktene vil inneholde. Det blir et svært viktig arbeid, og planleggingen er i gang.

Illustrasjon som viser elsparkesykkel, bestillignstransport og autonom buss

Vi utreder fremtidens transportbehov. Hvordan skal tilbudet se ut i 2028/2029? Hvordan kan det se ut det neste tiåret?

For å finne svar vil vi involvere brukere, transportleverandører, infrastrukturbyggere og politikere. Alle skal få gi innspill og kunnskap for gode beslutninger.

De neste årene fokuserer vi på involvering og kunnskap for å sikre et fortsatt bærekraftig kollektivtilbud, som bidrar til å oppnå miljømål for byene og fylket vårt.