Illustrasjon Mobilitet i Trøndelag 2028/2029

Mobilitet i Trøndelag 2028/2029

AtB er i full gang med å forme morgendagens mobilitetstilbud i Trøndelag.

 

Kort om prosjektet:

Vårt mål er å skape et tilbud som ikke bare møter dagens behov, men som også ser fremover forbi det neste tiåret. Vi utforsker innovative løsninger for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv, tilgjengelig, og bærekraftig.

Ved å involvere brukere, leverandører, og byplanleggere tidlig i prosessen, sikrer vi at fremtidens mobilitetstilbud svarer på de reelle behovene til Trøndelags innbyggere og besøkende.

Daglig er det 160.000 reiser i Trøndelag, bare med AtBs kollektivtilbud. Reisetallene økte kraftig i 2023. Samtidig jobber vi aktivt for å forbedre tilbudet i Trøndelag. Og det gjør vi i dialog med Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken, brukere og transportoperatører. 

Sammen skal vi legge grunnlaget for fremtidens mobilitetstilbud. 

Nye kontrakter

Vårt tilbud er basert på kontrakter med transportoperatørene.

Nye kontrakter for Trondheimsområdet og resten av Trøndelag starter i 2028 og 2029. Vi planlegger nå hva disse kontraktene vil inneholde. Det blir et svært viktig arbeid, og planleggingen er i gang.

Illustrasjon av mobilietstilbud

Et helhetlig mobilitetstilbud

I de kommende årene vil vi gjennomføre en rekke markedsdialoger og samarbeidsprosjekter for å finne de beste løsningene.

Fra elsparkesykler og bildeling, til effektivisering av busstilbudet, står vi overfor en spennende reise mot et mer fleksibelt og integrert mobilitetssystem.

Involvering

Vi ser fram til å involvere flest mulig, og inviterer alle til å bidra med sine tanker og ideer. Sammen vil vi lage et mobilitetstilbud som ikke bare dekker våre transportbehov, men også bidrar til et grønnere og mer levende Trøndelag.

For mer informasjon om prosjektet og hvordan du kan bidra, besøk vår landingsside for prosjektet.

 Se landingsside

Metrobuss på holdeplass