For leverandører

Leverandører av bærekraftige mobilitetstjenester, digitale mobilitetsløsninger og løsninger for klimavennlige energibærere blir invitert til dialog.

Vi ønsker å bli kjent med gode løsninger og få innspill på muligheter.

 

Buss- og sparkesykkelskilt, illustrasjon 

Dialog om nullutslipps kollektivtilbud i Trøndelag

I 2028 og 2029 starter nye busskontrakter i Trøndelag som krever nullutslippsløsninger.

Vi søker dialog med leverandører som kan bidra, inkludert busselskaper, energifirmaer, ladestasjonsoperatører, elektroentreprenører, teknologileverandører og systemintegratorer. Andre relevante aktører som kan bli en del av en nullutslipps verdikjede, oppfordres også til å komme med bidrag.

Gi innspill!

Se kunngjøring

Les mer i invitasjonen til dialog om nullutslipps omstilling (PDF, 136KB) og hva vi ønsker av dialogen i dialognotatet om utlsippsfritt mobilitetstilbud (PDF, 291KB).

Vi inviterer i første omgang busselskaper og energileverandører til møter i uke 22. Meld interesse og avtal tidspunkt til Hilde Sætertrø på e-post: hilde.satertro@atb.no / telefon: 41 68 67 88.

Se tidligere markedsdialoger

Se tidligere markedssdialoger

Informasjon og dialog om Mobilitetstilbud i Trøndelag fra 2028/2029InformasjonDialognotatDoffin