Illustrasjon av de ulike mobilitetstilbudene i Trøndelag, med buss, hurtigbåt, ferge, elsparkesykkel, elsykkel, bildeling, sykkel og tog.

Arbeidet med Trøndelags mobilitetstilbud fra 2028/2029 er i gang!

AtB er i gang med arbeidet for å planlegge det helhetlige mobilitetstilbudet i Trøndelag. Dagens kontrakter går ut i 2028/2029.

Publisert / endret: 15.11.2023

I første omgang skal AtB jobbe med innsiktsarbeid for å etablere et kunnskapsgrunnlag for utredningsfasen. Dialog med relevante aktører i markedet er viktig for å kunne etablere et godt kunnskapsgrunnlag. Deriblant dialog med alt fra bussoperatører og -produsenter, systemleverandører til mikro- og delingsmobilitetsleverandører.

Flere dialoger

AtB starter nå en dialogfase hvor flere spørsmål ønskes drøftet med markedet. Ulike temaer i dialogen blir kunngjort fortløpende, og hvordan den blir gjennomført.

Det skal gjennomføres flere dialoger de kommende årene. Vi oppfordrer markedet til å engasjere seg, og å gi tilbakemeldinger for å utnytte mulighetene til å påvirke konkurransen til det beste for alle parter.

Vi anbefaler leverandører i markedet følger med på Doffin og Mercel. Her publiserer vi mer informasjon om prosjektet og kommende markedsdialoger.

I første omgang ønsker vi tilbakemeldinger på to forhold:

  1. Geografisk inndeling av kontrakter.
  2. Innspill til tema på kommende markedsdialoger, og innspill til viktige forhold som bør inkluderes i utredningsmandatet. Dermed hva som bør utredes spesielt.

Vi ønsker tilbakemeldinger på dette senest 8. desember 2023.

Her finner du hele kunngjøringen på Doffin.