a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Jobb hos oss

Vi skal gi mennesker muligheter til å skape sine liv og sin historie. Vil du være med og utvikle et enda bedre mobilitetstilbud i Trøndelag? 

Vi utfører varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I AtB jobber vi med tilbudsutvikling og mobilitet, teknologi og tjenesteutvikling, marked og kommunikasjon, og økonomi og administrasjon.

Ledige stillinger

Hver dag reiser nærmere 150.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. Vi i AtB skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende kollektivtilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet.

 • AtB søker en leder med et strategisk blikk for utvikling, som samtidig er tett på den interne driften. Direktøren vil være en sentral bidragsyter i strategisk direktørgruppe i AtB og vil ha det overordnede ansvaret for virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, økonomi, anskaffelser, HR, kvalitet og intern administrasjonsdrift.

  Du vil ha fire direkterapporterende seksjonsledere, tilhørende seksjonene økonomi, jus og anskaffelser, HR, samt kvalitet og prosessforbedring. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og vil jobbe mye på tvers av organisasjonen. Du blir ansvarlig for å videreutvikle effektive arbeidsprosesser, som gir god innsikt og beslutningsstøtte til AtBs ledelse og er stedfortredende for administrerende direktør.

  Les mer og søk på stillingen

 • Vi søker etter en motiverende, uredd og initiativrik leder med stort engasjement for mennesker og byutvikling i Trondheimsområdet

  Seksjonen tilhører avdeling Tilbudsutvikling og mobilitet og har ansvar for kontinuerlig utvikling av metrosystemet gjennom markedsinnsikt, kundedialog og operatørinvolvering, med ambisjon om å gjøre Trondheimsområdet tilgjengelig for alle, alltid.

  Det ligger til seksjonen å utrede og innføre markeds- og behovstilpasset bærekraftige tilbud som bidrar til framtidsrettet byutvikling og nullvekstmålet, hvor personreiser skjer miljøvennlig med gange, sykkel og kollektiv.

  Stillingen har det faglige ansvaret for mobilitetstilbudet for kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus som alle er omfattet av Byvekstavtalen med Staten frem til 2029. Stillingen rapporterer til direktør for Tilbudsutvikling og mobilitet og inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonsleder vil ha en sentral rolle i utvikling av AtB og framtidens mobilitetstilbud, og vil lede en seksjon med seks kompetente og engasjerte medarbeidere.

  Les mer og søk på stillingen

 • Skoleskysskonsulenter yter kundeservice mot alle interessenter for skoleskyss, samt internt i AtB og har ansvar for administrasjon av alle skoleskyssberettigede elever i Trøndelag – elever som innvilges skoleskyss av fylkeskommune og kommune på bakgrunn av Opplæringslova, andre forskrifter gitt av departementet samt kommunale retningslinjer for skoleskyss.

  Vi søker etter to serviceinnstilte medarbeidere til seksjon Skoleskyss i AtB.

  Seksjonen tilhører avdeling Tilbudsutvikling og mobilitet.

  Les mer og søk på stillingene

 • Gjennom vår satsing, AtBs mobilitetsplattform, bygger vi et økosystem som fremmer digital innovasjon. Viktige stikkord i vårt utviklingsløp er open source, transparente prosesser, brukersentrale løsninger, integrasjon mot Entur og smidig arbeidsmetodikk. 

  For å lykkes i dette trenger vi teknologer med interesse og ambisjoner for framtidens mobilitets- løsninger – ikke bare for Trøndelag, men for hele Norge. Vi samarbeider med Entur og kollektivbransjen, og ligger langt framme i utviklingen av nye digitale løsninger som skal tas i bruk i hele landet.

  Busser som vet når vi vil reise. Tar du oppgaven?

  Les mer og søk på stillingene

 • Vi er stadig på jakt etter ildsjelder som brenner for et grønnere Trøndelag. Er du en av dem som kunne tenke deg en jobb i AtB, men ikke finner drømmejobben utlyst akkurat nå?

  Send oss gjerne en åpen søknad og CV til atb@atb.no.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier: ansvarlig, involverende og framtidsrettet.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

 • Hos oss vil du få muligheten til å bidra til at AtB når sin visjon "Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag".

  • Et utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø med et høyt faglig kompetansenivå
  • En arbeiedshverdag med spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger
  • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering
  • Viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og -tjenester
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser
 • ...men muligheten til å forandre Trøndelag.

  AtB skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil - alltid for noen, oftere for mange.

  Dette er oss

  • Aksjeselskap eid av Trøndelag fylkeskommune med omtrent 100 ansatte.
  • Sentral beliggenhet og «byens beste» kontorlokaler.
  • Muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling.
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø.
  • Bred kompetanse på mange fagfelt.
  • Målrettede tiltak og prosjekter.
  • Innsikts- og kunnskaps-baserte avgjørelser er grunnsteinen for rådene vi gir, beslutningene vi tar og retningsvalgene vi gjør.

  Avdelinger 

  AtB er organisert i fire avdelinger med hver sine ansvarsområder. 

  Økonomi og administrasjon

  Sørger for at alle ansatte i AtB har de verktøyene og den informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin på en lovlig og strukturert måte, innenfor en forutsigbar og helhetlig økonomisk ramme.

  Teknologi og tjenesteutvikling

  Jobber for at fremtidige kunder skal få oppleve innovative transportløsninger der de trenger det, med en helhetlig løsning i perspektivet fra mikro- til makromobilitet.

  Tilbudsutvikling og mobilitet

  Arbeider for at befolkningen i Trøndelag og skoleelever skal ha tilgang til et trygt, forutsigbart og helhetlig tilbud når de drar hjemmefra til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

  Marked og kommunikasjon

  Jobber for at kundene skal få forutsigbar informasjon om et helhetlig rutetilbud, gjennom telefon, nettsider og apper, slik at det blir enkelt å reise med AtB.

Visjon og verdier

Flere kollektivreisende betyr færre biler på veiene og bedre miljø for alle.

Vår visjon: Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag 

Ansvarlig

AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen, skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

Involverende

AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

Fremtidsrettet

AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger. 

Jobbe som sjåfør eller mannskap?

Dersom du ønsker å søke jobb som sjåfør eller mannskap kan du ta kontakt med våre operatører.