I AtB fikk Geir en åpenbaring

Hver skoledag kjøres 25.000 skoleelever trygt til og fra skolene rundt omkring i Trøndelag. Geir Myran sin jobb er å følge opp skoleskyssen i fylket.

Bortover korridoren spretter en energisk skikkelse. Kanskje er han nok en gang på vei ut døra for å møte en av Trøndelags mange skoler og rektorer?

I november ble Geir Myran ansatt som skoleskyssmedarbeider i AtB, etter 30 år selv i skoleverket som lærer.

– Jeg har alltid trivdes som lærer, men det har vært en åpenbaring å komme hit og få møte forskjellige yrkesgrupper under samme tak i en så profesjonell organisasjon. Det er så mange muligheter, og jeg har gledet meg til å møte opp på jobb hver eneste dag. Hvis det ikke er et godt tegn, vet ikke jeg, sier Geir.

Økende behov

Her gjør han et viktig arbeid med å koordinere skoleskyssen i Trøndelag. Det er om lag 25.000 elever som har rett til skoleskyss. 3800 av dem har det som heter ITS – eller individuelt tilrettelagt skoleskyss. Det kan være på grunn av medisinske årsaker, farlig skolevei, brukket fot eller andre grunner.

– Det er økende behov, av forskjellige årsaker. Det har økt kraftig på ett år, sier Geir.

Fakta: Skoleskyss
  • I tillegg til ordinær rutetransport har AtB ansvar for skoletransport og bestillingstransport. AtB er ikke selv et operatørselskap, men kjøper transporttjenester fra forskjellige selskaper i Trøndelag.
     

  • Individuelt tilrettelagt skoleskyss gir elever som ikke har mulighet for å reise med buss trygg og tilpasset transport til og fra skolen.

Høsten 2021 ble det blant annet inngått nye kontrakter knyttet til skoleskyss med drosje i hele Trøndelag. Det viktigste for alle er å skape forutsigbarhet for både barn, foreldre og skole. Fra å ha for høy andel av avvik høsten 2021, ble det innført tiltak og gjort endringer i samarbeid med operatørene som førte til mer stabil og forutsigbar drift i 2022.

I tråd med forventingene

I 2022 gjennomførte AtB sammen med operatør flere forbedringstiltak. AtB krever, i likhet med kundene, at tilbudet skal være forutsigbart og godt.

– Gjennom dette arbeidet ble antallet avvik betraktelig redusert, og leveransen var nå i tråd med forventningene, sier Danielle Hveding Forsland, leder i seksjon for Mobilitetstilbud region.

Danielle er Geirs nærmeste leder. Hun forteller at arbeidet som ble gjort i 2022, fortsetter i 2023.

– Det er utrolig spennende. Det er egentlig ikke så mye kommunikasjon som må til for å endre noe som kan virke håpløst til forståelse. Det er mange ledd som må kommunisere sammen for å få dette til å fungere, som den enkelte eleven, foresatte, lærere, rektor, skole, kommuneansatte, kommunedirektør og kommune, drosjesjåfør og drosjeselskap, sier Geir.