Fire personer ser på hverandre og smiler

AtB Vel

Det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen er viktig. AtB Vel legger til rette for at du kan bli godt kjent med dine kolleger både på og utenfor kontoret.

Gjennom året har vi store og små samlinger og aktiviteter du valgfritt kan delta på. Blant annet sommerfest, julebord, avdelingssamlinger, lønningstreff og lotteri. AtB Vel bidrar med organisering, underholdning og konkurranser. 

AtB Vel er AtB sin velforening og består av åtte ansatte fra ulike avdelinger og seksjoner.

Det lille ekstra hver måned

Et lønningstreff i regi av AtB Vel kan innebære både det ene og andre av aktivteter. En fredag i måneden etter arbeidstid samles vi for å gjøre noe sosialt sammen. Det kan for eksempel være å dra ut på en restaurant, bowle eller ha brettspillkveld i kantina.

Lavterskel og moro

Annenhver uke spiller vi padeltennis. Her kan alle som vil, melde seg på for et par timer med lavterskel trening. Bli bedre kjent med dine kolleger og slå av en prat mellom slagene.

De siste årene har vi gjennomført Dytt-konkurranse hvor alle avdelingene konkurrerer om flest skritt gått over en begrenset periode. 

I tillegg til faste aktiviteter gjennom året deltar vi sporadisk på idrettsarrangmenter som Idrettsfestivalen, St. Olavsloppet og Rosa sløyfe-løpet.