Korrespondanser

Kollektivtilbudet i Trøndelag er lagt opp med korrespondanser mellom ulike linjer. Dette gjelder mellom forskjellige busslinjer og mellom buss- og båtlinjer. 

For linjer organisert av AtB finner du informasjon om korrespondanse markert i rutetabeller og i reiseplanlegger.  

Ved ombordstiging er det lurt å varsle sjåføren om at du skal videre med annen rute. Da har sjåføren mulighet til å koordinere ved eventuelle forsinkelser som måtte oppstå på turen.

Merking av korrespondanser

De avgangene som har korrespondanse med en annen buss eller båt er merket med fotnoter i form av bokstavkoder. Bokstavkodene står forklart under hver tabell: A, B, C, D osv.

Retningslinjer ved planlagte korrespondanser

Gjelder i henhold til rutetabeller for buss- og båtlinjer organisert av AtB. 

Det er i hovedsak minimum fem minutter overgangstid mellom korresponderende linjer. Gjelder både buss-buss og buss-båt.

  • Ved forsinkelser skal det settes inn annen transport dersom korresponderende linje må kjøre av hensyn til andre passasjerer. Dette gjelder de linjer og avganger hvor det ut fra rutetabell er planlagt korrespondanse videre.
  • Dersom korresponderende avgang er kjørt vil operatøren sørge for transport til linjens endepunkt, enten med ny buss eller drosje. Ventetid vil da kunne oppstå.
  • Sjåfør skal etterspørre om det er passasjerer som skal videre dersom linjen er forsinket.
  • Passasjer som skal videre med korresponderende buss eller båt må varsle sjåfør om dette.