For våre leverandører

Fakturaadresse

AtB AS
Prinsens gate 39
7011 TRONDHEIM

Betalingsbetingelse

AtB krever 30 dagers forfall fra datoen for mottak av korrekt faktura (inkl. eventuelle vedlegg/grunnlag) - dersom annet ikke er særskilt avtalt

Krav til fakturaen

I tillegg til kravene satt i Bokføringsforskriften må fakturaen

  • være stilet til korrekt firmanavn og organisasjonsnummer.
  • ha overnevnte fakturaadressen på seg da fakturaadressen ikke kan være til andre/avvikende lokasjoner eller adresser
  • inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer.
  • være tydelig og lesbar.
  • ha eventuell påbudt kontraktsreferanse eller innkjøpsreferanse/bestillers navn i feltet «Deres ref.» (se mer informasjon om plassering for EHF)

Fakturaer som ikke oppfyller kravene vil bli returnert. 

Slik sender du faktura

Du kan kun sende faktura elektronisk, fortrinnsvis som elektronisk faktura (EHF) eller per e-post.

Elektronisk faktura (EHF) 

AtB er registrert som mottaker ELMA-registeret, og kan følgelig motta fakturaer i formatet EHF. 

Elektronisk fakturaadresse: 0192:994686011

Se mer informasjon om EHF fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

E-post 

Om du ikke kan bruke EHF kan du sende faktura per e-post til faktura@atb.no. 

Tekniske krav til faktura per e-post:

  • E-posten må ha tekst i emnefeltet da e-poster uten emne blir stoppet i systemet. 
  • Fakturaer kan kun være av filtypen PDF eller TIF, og dokumentformatet må være A4
  • En e-post kan kun inneholde én faktura-fil, og eventuelle vedlegg til fakturaen kan kun være inkludert i selve faktura-filen som påfølgende sider, ikke som separate filer i eposten
  • Hver fil kan være maks 32MB

E-postadressen behandles maskinelt, og kan ikke inneholde annet enn fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.