Individuell tilrettelagt skoleskyss

Skolen sender inn alle avvik

Det er kun skolen som skal melde avvik, både opplevd av skolen og elever. Avvik må sendes inn til driftsportalen så snart som mulig, slik at operatøren får fulgt opp og lukket saken. Når avviket er behandlet, sender operatøren svar til skolen inne i driftsportalen.

Meld inn avvik

Glemt passord

Har du mistet eller glemt passord? Send e-post til AtBs skoleskyssavdeling på skole@atb.no.

Rapporter

I driftsportalen finner dere alle avvik som er registrert gjennom skoleåret, og dere kan ta ut rapporter i Excel-format for internt bruk.