Tilskuddsordning sykkelparkering

Ordningen skal stimulere til at ansatte kjører mindre bil til og fra jobb, og skal bidra til å nå nullvekstmålet, samt Trondheim kommunes klimamål. Ved å etablere sykkelparkering av god kvalitet vil sykkelbruken øke. Les mer om tilskuddsordningen.