Tilskuddsordning sykkelparkering

Ordningen skal stimulere til at ansatte kjører mindre bil til og fra jobb, og skal bidra til å nå nullvekstmålet, samt Trondheim kommunes klimamål. Ved å etablere sykkelparkering av god kvalitet vil sykkelbruken øke. Tilskuddet dekker 12 500 kroner per ansatt for inntil 15 prosent av de ansatte i bedriften, maksimalt 750 000 kroner. Les mer.