Sanntidstavle med avganger fra arbeidsplassen

Har bedriften en digital skjerm i et fellesareal så kan det opprettes en tilpasset sanntidstavle med kollektive avgangstider og avviksmeldinger om noe uventet skulle skje. Se avganger for buss, trikk, tog og båt, samt status over ledige bysykler i nærheten.

Les mer om sanntidstavlen og hvordan den opprettes.