Årlig reisevaneundersøkelse

Hvor mange er det egentlig som reiser kollektivt til jobb ved din arbeidsplass, og hvor mange kunne tenke seg å prøve? Opplever de ansatte at de har gode nok sykkelfasiliteter på jobb til å kunne sette bilen igjen hjemme? 

Alle ansatte ved en HjemJobbHjem-bedrift svarer på en årlig reisevaneundersøkelse. Undersøkelsen sendes ut ved oppstart og resultatene brukes til å tilrettelegge en aktivitetsplan for bedriften. Et år senere sendes undersøkelsen ut på nytt slik at vi kan følge bedriftens utvikling.