Kontakt oss

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er et nytt og spennende konsept for å få flere til å gå, sykle og ta buss til og fra jobb.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften.
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Fordeler for de ansatte:

 • HjemJobbHjem-billetten til 625,- per måned (buss, trikk og tog i sone A)
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Gratis piggdekk
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Dette forplikter bedriftene seg til:

 • Ansatte svarer på årlig reisevaneundersøkelse (minimum 75% svardekning).
 • Dersom bedriften har tilgang på egen parkering, må den være villig til å heve terskelen for parkering enten ved å fjerne noen parkeringsplasser, innføre eller øke dagens parkeringsavgift.
 • Bedrifter som er usikre på bilandelen blant deres ansatte kan bli bedt om å svare på en kort screeningundersøkelse for å kartlegge hvordan deres ansatte reiser til og fra jobb.
 • Forankring i ledelsen og en dedikert HjemJobbHjem-kontakt er viktig for å få mest ut av HjemJobbHjem-avtalen.

Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.

Søk om å bli en HjemJobbHjem-bedrift

Avtalen er fleksibel på oppstartstidspunkt og tilpasses bedriften.

Får de ansatte dekket parkering på arbeidsplassen?
   

Kontaktperson

Relatert informasjon