Kontakt oss

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er et nytt og spennende konsept for å få flere til å gå, sykle og ta buss til og fra jobb.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften.
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Fordeler for de ansatte:

 • HjemJobbHjem-billetten til 650,- per måned (buss, trikk og tog i sone A)
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Gratis piggdekk
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Dette forplikter bedriftene seg til:

 • Ansatte svarer på årlig reisevaneundersøkelse.
 • Det forutsettes at bedriften har et eksisterende tilbud om parkering for alle eller en del av sine ansatte. Bedriften må være villig til heve terskelen for å kjøre til jobb ved å enten fjerne noen parkeringsplasser, innføre eller øke dagens parkeringsavgift for ansatte. 

 • Bedrifter som er usikre på bilandelen blant deres ansatte kan bli bedt om å svare på en kort undersøkelse for å kartlegge hvordan deres ansatte reiser til og fra jobb.
 • Forankring i ledelsen og en dedikert HjemJobbHjem-kontakt i bedriften er viktig for å få mest ut av HjemJobbHjem-avtalen.

Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.

HjemJobbHjem logo

HjemJobbHjem-bedrifter kan synliggjøre sin deltagelse med HjemJobbHjem logo på egen hjemmeside.

Søk om å bli en HjemJobbHjem-bedrift

Send inn søknadsskjema og du vil bli kontaktet av en mobilitetsrådgiver fra HjemJobbHjem innen kort tid. Avtalen er fleksibel på oppstartstidspunkt og tilpasses bedriften.

Merk at søknader til HjemJobbHjem er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. 

Får de ansatte dekket parkering på arbeidsplassen?
   

Kontaktperson