Kontakt oss

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er et nytt og spennende konsept for å få flere til å gå, sykle og ta buss til og fra jobb.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften. (Nå ønsker vi også at mindre bedrifter med under 20 ansatte søker. Dette vil være ett testprosjekt. Send inn ett søknadsskjema for mer info.) 
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Fordeler for de ansatte:

 • HjemJobbHjem-billetten til 670,- per måned (buss, trikk og tog i sone A). 
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice to ganger i året. 
 • Rabatterte piggdekk til sykkel. 
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Dette forplikter bedriftene seg til:

 • Ansatte svarer på årlig reisevaneundersøkelse.
 • Det forutsettes at bedriften har et eksisterende tilbud om parkering for alle eller en del av sine ansatte. Bedriften må være villig til heve terskelen for å kjøre til jobb ved å enten fjerne noen parkeringsplasser, innføre eller øke dagens parkeringsavgift for ansatte. 

 • Forankring i ledelsen og en dedikert HjemJobbHjem-kontakt i bedriften er viktig for å få mest ut av HjemJobbHjem-avtalen.

Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.

HjemJobbHjem logo

HjemJobbHjem-bedrifter kan synliggjøre sin deltagelse med HjemJobbHjem logo på egen hjemmeside.

Hør mer om å bli en HjemJobbHjem-bedrift

Send inn søknadsskjema og du vil bli kontaktet av en mobilitetsrådgiver fra HjemJobbHjem innen kort tid. Avtalen er fleksibel på oppstartstidspunkt og tilpasses bedriften.

Det er ingen bindende søknad, og hvem som helst kan ta kontakt. 

Ved å registrere deg godtar du at vi samler inn og behandler personopplysningene du legger inn. Opplysningene vil kun benyttes til å behandle henvendelsen jamfør personopplysningsloven*. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester

*Personvernerklæring 

Personopplysningene som behandles i HjemJobbHjems kundebehandlingssystem er navn, e-postadresse og telefonnummer. Formålet er kun å behandle henvendelsen om deltakelse i HjemJobbHjem. Opplysningene blir slettet hvis det ikke er aktuelt for bedriften å delta i HjemJobbHjem. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene blir behandlet, eller du ønsker at opplysningene som er registrert skal endres, ta kontakt på hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no

Får de ansatte dekket parkering på arbeidsplassen?
   

Kontaktinformasjon