Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Kontakt oss

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er et nytt og spennende mobilitetskonsept for å få flere til å gå, sykle og ta buss til og fra jobb.

HjemJobbHjem-bedrifter får hjelp og verktøy som skal bidra til at ansatte endrer reisevaner i forbindelse med jobbreisen. Vår felles målsetning er å redusere personbiltrafikken gjennom å inspirere ansatte til å velge kollektivtransport, sykkel eller gange. Dette er i tråd med regjeringens nullvekstmål. 

Dette forplikter bedriftene seg til

For å bli en HjemJobbHjem-bedrift må 75 % av deres ansatte svare på vår reisevaneundersøkelse. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes i arbeidet med å tilrettelegge en tilpasset aktivitetsplan i bedriften. Reisevaneundersøkelsen sendes ut før oppstart og etter ett år, slik at vi kan måle effekten av tiltakene. Siden målet er å redusere andelen ansatte som bruker bil til og fra jobb, må det være grunnlag for reisevaneendring blant bedriftens ansatte. Bedrifter som er usikre på bilandelen blant deres ansatte kan bli bedt om å svare på en kort screeningundersøkelse for å kartlegge hvordan deres ansatte reiser til og fra jobb. Dersom bedriften har tilgang på egen parkering, må den også være villig til å heve terskelen for parkering ved enten å fjerne noen parkeringsplasser eller ved å innføre parkeringsavgift. Forankring i ledelsen og en dedikert HjemJobbHjem-kontakt er viktig for å få mest ut av HjemJobbHjem-avtalen. Avtalen er fleksibel på oppstartstidspunkt og tilpasses bedriften.

Fordeler for de ansatte

HjemJobbHjem-teamet sørger for god informasjon og aktiviteter i bedriftene for å motivere ansatte til å endre reisevaner. Ansatte får tilbud om å kjøpe HjemJobbHjem-billetten som en personlig 30-dagersbillett som vi har tilpasset bedriftsmarkedet. HjemJobbHjem gjelder på buss, trikk og tog i sone A. Billetten koster 625 kroner. Ansatte får også tilbud om å låne elsykkel, få gratis piggdekk til sykkel og tegne et rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel. Ønsker man å lease elsykkel eller kjøpe en til rabattert pris, er det også mulig gjennom HjemJobbHjem.

Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.

LES MER: Om HjemJobbHjem

Søk om å bli en HjemJobbHjem-bedrift

Får de ansatte dekket parkering på arbeidsplassen?
   

Kontaktperson