hjemjobbhjem logo

Kontakt oss

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøpakken og AtB for å få flere til å gå, sykle, ta buss og tog til og fra jobb. Gjelder for bedrifter innenfor byvekstområdet, sone A.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?
 • Har minst 20 ansatte i bedriften.
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.
Fordeler for de ansatte
 • HjemJobbHjem-billetten til 25 % rabatt (buss, trikk og tog i sone A).
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice to ganger i året. 
 • Rabatterte piggdekk til sykkel. 
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.
Forpliktelser for bedriftene
 • Ansatte svarer på årlig reisevaneundersøkelse.
 • Det forutsettes at bedriften har et eksisterende tilbud om parkering for sine ansatte.

 • Bedriften må være villig til å kutte parkeringsmuligheter eller innføre parkeringsavgift som fører til unødig bilbruk blant ansatte.

 • Forankring i ledelsen og en dedikert HjemJobbHjem-kontakt i bedriften er viktig for å få mest ut av HjemJobbHjem-avtalen.

Ønsker du mer informasjon?

Send inn en uforpliktende henvendelse og du vil bli kontaktet av en mobilitetsrådgiver fra HjemJobbHjem innen kort tid. Hvis bedriften undertegner en avtale er den fleksibel på oppstartstidspunkt og varer ett år.

Personvern

Ved å registrere deg godtar du at vi samler inn og behandler personopplysningene du legger inn. Opplysningene vil kun benyttes til å behandle henvendelsen jamfør personopplysningsloven*. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester

*Personvernerklæring 

Personopplysningene som behandles i HjemJobbHjems kundebehandlingssystem er navn, e-postadresse og telefonnummer. Formålet er kun å behandle henvendelsen om deltakelse i HjemJobbHjem. Opplysningene blir slettet hvis det ikke er aktuelt for bedriften å delta i HjemJobbHjem. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene blir behandlet, eller du ønsker at opplysningene som er registrert skal endres, ta kontakt på hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no

 

Får de ansatte dekket parkering på arbeidsplassen?
   

Kontaktinformasjon