Om HjemJobbHjem

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning for bedrifter i Trondheimsområdet.

Miljøpakken og AtB samarbeider om å tilrettelegge og hjelpe bedrifter som ønsker å endre ansattes reisevaner fra bil til kollektiv, sykling og gange. Dette gjør vi gjennom å tilby rådgivning, verktøy og goder som skal motivere til å skape varige endringer hos bedriftens ansatte.

Sammen jobber vi for å nå regjeringens nullvekstmål. Det innebærer at all vekst i persontrafikken skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HjemJobbHjem. Dette innebærer at bedriften må være villig til å endre noe på dagens parkeringsordning for å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb.

Fordeler for de ansatte:

 • HjemJobbHjem-billetten til 625,- per måned (buss, trikk og tog i sone A)
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Gratis piggdekk
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften.
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Bedriften deltar i HjemJobbHjem i et år.

Benytt søknadsskjema for å få din arbeidsplass med i HjemJobbHjem.

Mobilitetsordningen HjemJobbHjem ble startet som et pilotprosjekt i Trondheim høsten 2019. Gode erfaringer fra pilotbedriftene gjør at HjemJobbHjem nå blir et tilbud for flere bedrifter i Trondheim fra høsten 2020.

Ønsker du å vite mer om HjemJobbHjem?
Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no

Relatert informasjon