hjemjobbhjem logo

HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom AtB og Miljøpakken der bedrifter får rabatt på billetter og andre tjenester. Bedriftene må ha tilholdsted innenfor byvekstområdet.

Miljøpakken og AtB samarbeider om å tilrettelegge og hjelpe bedrifter som ønsker å endre ansattes reisevaner fra bil til kollektiv, sykling og gange. Dette gjør vi gjennom å tilby rabattert periodebillett, rådgivning og goder for å motivere bedriftens ansatte.

Sammen jobber vi for å nå regjeringens nullvekstmål. Det innebærer at all vekst i persontrafikken skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HjemJobbHjem. Dette innebærer at bedriften må være villig til å endre noe på dagens parkeringsordning for å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften. 
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Bedriften deltar i HjemJobbHjem i ett år.

Ønsker du å vite mer om HjemJobbHjem? Kontakt oss.

Ofte stilte spørsmål

 • HjemJobbHjem-billetten kan kun kjøpes i AtB-appen. Den blir tilgjengelig i appens meny når din kontaktinformasjon er registrert HjemJobbHjem sitt register i Skynet. HjemJobbHjem har en kontaktperson på arbeidsplassen din som administrerer ansatt-listene i Skynet.

   

 • HjemJobbHjem-billetten er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg selv. Du kan benytte rabattordningen “Familiehelg” hvis du har HjemJobbHjem-billetten. Det vil si at du på lørdager, søndager og helligdager, med unntak av 17. mai, kan ha med inntil fire barn (til og med 17 år) gratis på buss eller trikk i sone A.

 • Nei, sykkelservicen skal bidra til å senke terskelen for å komme seg på hjul. Vi bidrar med en en enkel sjekk av sykkelen med smøring av kjede, stramming av vaiere til gir og brems, og pumping av dekk. Du vil også få en tilstandsrapport som beskriver andre ting som bør fikses.

 • Elsyklene er forsikret. Gi varsel til HjemJobbHjem så raskt som mulig dersom sykklen er borte. Virksomheten plikter å varsle om eventuelle feil og mangler som oppstår i låneperioden. Det er viktig at det varsles om større feil og mangler så fort som mulig slik at HjemJobbHjem kan få utbedret dette innenfor låneperioden og sikre en god testopplevelse. Elsykkelen skal, når den ikke er i bruk, låses fysisk fast til objekt som er festet til bakken, eksempelvis; 

  •  Fundamentert sykkelstativ eller lignende.
  •  I bøyle i containeren som de ble levert i.
  •  Plassert låst innendørs.

  Det anbefales å parkere sykkelen på et område som ikke er allment tilgjengelig.

 • Det er opp til hver enkelt bedrift å bestemme hvor lenge de ansatte får låne elsykkel. Vi oppfordrer til en jevn fordeling, og at ansatte som har et reelt potensial for å kunne benytte elsykkel til og fra jobb blir prioritert dersom interessen er stor.

  Elsyklene kan brukes fritt den tiden de er til låns, både til og fra jobb, mens man er på jobb og på fritiden. Man bør ikke benytte elsykkel dersom man ikke har mulighet for å parkere den trygt.