Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Om pilotprosjektet

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet, som har hatt stor suksess på Nord-Jæren.

Miljøpakken og AtB gjennomfører et pilotprosjekt med lokale tilpasninger, for å se om mobilitetsordningen kan være positiv for Trondheimsområdet. 

Fordeler for bedriftene

HjemJobbHjem-bedrifter får hjelp og verktøy til å endre ansattes reisevaner fra bil til kollektiv, sykling og gange. En HjemJobbHjem-bedrift tar ansvar for å bli med på de store endringene som må skje for at regionen skal kunne nå nullvekstmålet. Det innebærer at at all vekst i persontrafikken skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går. 

Dette forplikter bedriftene seg til 

For å bli en HjemJobbHjem-bedrift må 75 % av de ansatte svare på vår reisevaneundersøkelse. Videre må bedriften gjøre innstramminger i sitt parkeringstilbud. Målet er å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb hver dag. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HjemJobbHjem. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes i arbeidet med å tilrettelegge en aktivitetsplan i bedriften. Reisevaneundersøkelsen sendes ut igjen etter et år, slik at vi kan følge utviklingen i bedriftene.  

Oppskalering av prosjektet

Flere bedrifter tester ut mobilitetsordningen HjemJobbHjem i Trondheim fra august 2019 til juni 2020. Gode erfaringer fra pilotbedriftene, gjør at HjemJobbHjem vil bli et tilbud for flere bedrifter i Trondheim fra høsten 2020.