Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Om HjemJobbHjem

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning for bedrifter i Trondheimsområdet.

Miljøpakken og AtB samarbeider om å tilrettelegge og hjelpe bedrifter som ønsker å endre ansattes reisevaner fra bil til kollektiv, sykling og gange. Dette gjør vi gjennom å tilby rådgivning, verktøy og goder som skal motivere til å skape varige endringer hos bedriftens ansatte.

Sammen jobber vi for å nå regjeringens nullvekstmål. Det innebærer at all vekst i persontrafikken skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HjemJobbHjem. Dette innebærer at bedriften må være villig til å endre noe på dagens parkeringsordning for å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb.

HjemJobbHjem tilbyr:

 • Kollektivbillett til 625,- per måned
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Lån av elsykler
 • Spesialavtale for bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Bedriften forplikter seg til:

 • Ansatte svarer på årlig reisevaneundersøkelse
 • Stramme inn på bilparkering ved bedriften. (Ikke gjeldende så lenge det er begrensinger på kollektivreiser grunnet Covid-19).
 • Viktig innsats for et bedre miljø og en bedre by

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Er minst 25 ansatte i bedriften
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert
 • Er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning

Reisevaneundersøkelse

Alle ansatte svarer på en årlig reisevaneundersøkelse. Første gang ved oppstart av prosjektet hvor resultatene brukes til å tilrettelegge en aktivitetsplan for bedriften. Etter et år sendes undersøkelsen ut på nytt slik at vi kan følge bedriftens utvikling.  

Mobilitetsordningen HjemJobbHjem ble startet som et pilotprosjekt i Trondheim høsten 2019. Gode erfaringer fra pilotbedriftene gjør at HjemJobbHjem nå blir et tilbud for flere bedrifter i Trondheim fra høsten 2020.

Ønsker du å vite mer om HjemJobbHjem?
Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no