Saupstad hjemmetjeneste først ute

Saupstad hjemmetjeneste er første virksomhet i Trondheim som skriver kontrakt med Miljøpakken og AtB om grønnere jobbreiser.

Saupstad hjemmetjeneste viser vei. Mot å stramme litt inn på bilparkeringen får de ansatte i hjemmetjenesten en rekke goder. Pilotprosjektet i Trondheim er inspirert av ordningen HjemJobbHjem i Rogaland. 

Bedriften får gratis kartlegging av ansattes reisevaner til og fra jobb. Målet er å friste flere til å reise kollektivt, sykle eller gå mer. Det kutter køer og utslipp. Sykling og gåing bedrer helsa og reduserer sykefraværet.

Ved Saupstad hjemmetjeneste bor mange slik til at de nå begynner å sykle i stedet for å kjøre bil. De som vil reise kollektivt sparer over 2000 kroner på ett år sammenlignet med standard pris. Også avtalen om bruk av bysykler er gunstig.

Kontakt for mer info: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no