Heimdal videregående mener alvor

Sykkelgoder, billigere buss og betalt parkering ligger til grunn for en stadig sunnere og mer miljøvennlig skole.

- Mange har begynt å ta buss, sykle, gå eller en kombinasjon av flere av disse, smiler HjemJobbHjem-kontakten ved Heimdal videregående skole, Sissel Sandvik Holm.

Før hadde skolen cirka 100 parkeringsplasser i parkeringskjelleren under skolen hvor de som jobber på Heimdal videregående skole kunne parkere gratis. Nå har skolen cirka 20 parkeringsplasser som de som har spesielle behov for å kjøre bil kan søke om å få bruke, mot betaling. Prisen er 1350 kr pr måned.  Tidligere var kjelleren full av biler, men nå er det under 15 biler som parkerer der. De ansattes sykkelparkering i kjelleren er til gjengjeld full av sykler og det er positivt i følge HjemJobbHjem-kontakten.

- Miljøpakken har levert ut og lagt om til piggdekk til de som søkte om å få det, for å prøve å få flere til å bli helårssyklister. De ansatte som ønsket det har også fått låne el-sykler med piggdekk. Etter påske vil det bli en nye periode hvor de ansatte kan få prøve el-sykler - også har vi jo rabatt på periodebilletter på bussen gjennom HjemJobbHjem, fortsetter Sandvik Holm.

Hun mener gode sykkelveier, godt vintervedlikehold og lave priser for kollektivreiser får enda flere til å la personbilen stå. Det er hennes påminnelse til de som bestemmer over både vedlikeholdet av gang- og sykkelveier og prisene.

På metrostasjonen Saupstadsenteret er det fullt av folk som venter på bussen når skole- og arbeidsdagen er over. På veggen inne på skolen henger skjermer med sanntidsinformasjon om bussavgangene og utenfor inngangen står det sykkelstativ. De rett foran inngangen er ikke så mye i bruk på de mest snøfulle dagene, da parkeres syklene heller i kjelleren.

Selv om det er glatt denne dagen, kommer jobbsyklistene frem fra parkeringskjelleren og gyver på med nye piggdekk. 

- Vi er spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Vi er i alle fall i gang med en endring her på skolen, avslutter Holm.

Vite mer om pilotprosjektet HjemJobbHjem i Trondheim? Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.