Undersøkelse om delingsmobilitet

I de kommende dagene vil et tilfeldig utvalg av kollektivreisende i Trøndelag motta en SMS eller et brev som inneholder en spørreundersøkelse om delingsmobilitet. 

Om undersøkelsen 

AtB, Skyss og Kolumbus har satt i gang et større prosjekt for å undersøke hvilke tilbud som er mest effektive for å lokke folk over fra bil til miljøvennlige transportformer. Som et ledd i dette arbeidet gjennomføres det nå en større undersøkelse om delt mobilitet, med vekt på elsparkesykler, bysykler, delebil og samkjøring. 

Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter og vi oppfordrer deg som mottar undersøkelsen til å delta.