Tog + buss = sant

AtB og SJ Nord samarbeider for å gi deg mer sømløse og forutsigbare reiser.

Med billettsamarbeid, bedre koordinerte overgangstider og mer samordnet ruteinformasjon ønsker vi å gi deg en enklere reisehverdag. Sammen jobber vi for et helhetlig kollektivtilbud i Trøndelag.

Kortere ventetid mellom buss og tog

Det skal være enkelt og kombinere buss og tog. Busslinjene er tilpasset Trønderbanens avganger, slik at du får kortere ventetid. For eksempel ved overgang mellom buss og tog i Steinkjer, Stjørdal og Berkåk og Støren.

Har du periodebillett for sone A på appen AtB, AtB Mobillett eller t:kort?

Da kan du i tillegg reise fritt med tog i sone A. Ordningen gjelder for alle passasjerkategorier (voksen, barn, honnør og student) og ungdomsbilletten.

LES MER: Periodebillett på tog

Kjøp periodebillett for tog og sonetillegg for buss på sj.no

Kjøper du periodebillett for tog med start- eller sluttstasjon i sone A, kan du samtidig kjøpe sonetillegg for reise med buss i sone A. Sonetillegg kan du kjøpe i appen Entur eller på Entur.no. Ordningen gjelder for 7 dagers og 30 dagers periodebillett for voksen, og 30 dagers periodebillett for student.

LES MER: Periodebillett på tog og sonetillegg på buss.

TogBuss-billett fra SJ

Med TogBuss-billetten kan du reise med samme billett på hele strekninger som inkluderer både tog og buss. En enkel og gjennomgående billett som du får kjøpt i SJ Nords reiseapp eller på sj.no. Togbuss-billetten er tilgjengelig for videre reise med buss på strekningene Steinkjer-Namsos, Grong-Brønnøysund eller Oppdal-Kristiansund.

LES MER: Gjennomgående billetter med TogBuss.