NTNU-studenter vant innovasjonskonkurranse

Gjengen fra NTNU presenterte et konsept som vil bidra til en tryggere og mer forutsigbar kollektivhverdag for blinde og svaksynte.

Utkonkurrerte Bergen og Stavanger

Innovation Bootcamp er en studentkonkurranse som ble arrangert i Trondheim, Bergen og Stavanger i samarbeid med kollektivselskapene og Deloitte, hvor vinnerlaget fra hver by deltok i en nasjonal finale i Oslo. De fire studentene fra NTNU vant med sitt konsept, og er nå klare for ei ukes opphold hos Deloitte sin strategi- og innovasjonskonsulenter for å videreutvikle idéen sin.

Nytt hjelpemiddel i appen AtB  

Med en egen funksjon i appen AtB ønsker studentene at blinde og svaksynte reisende enkelt kan informere sjåfør om at man står på holdeplassen og skal reise med bussen. Sjåføren får beskjed på display i dashbordet om at reisende skal være med bussen på en gitt holdeplass. Dette gjør at sjåføren blir ekstra oppmerksom på at at alle kommer seg om bord.

Imponerte juryen

Juryen var svært imponert over studentenes konsept. De hadde gjort grundig research hvor de intervjuet Blindeforbundet og kartla hvilke utfordringer og behov mange opplever når de skal reise kollektivt. De snakket med flere eksperter hos AtB innenfor innovasjon, utviklere av AtB-appen og rådgivere innen digital kundeinformasjon. Konseptet vil være et hjelpemiddel som vil bety mye for mange, og som vil kollektivreiser enklere og tryggere. Idéen er også et universelt konsept som kan implementeres ikke bare i AtB-appen og hos andre kollektivselskaper i Norge, men også utenfor landegrensene. Funksjonen kan også integreres i eksisterende teknologi som ikke vil medføre store ekstrakostnader for utvikling.

Juryen bestod av representanter fra AtB i Trondheim, Skyss i Bergen, Kolombus i Stavanger og Deloitte.

Brenner for innovasjon

Nancy Krone, Torstein Holmengen, Hege Øverlie og Caroline Grimsrud som står bak konseptet, studerer elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU. Studiet gir kunnskap om utvikling av teknologi og prosessen fra idé til å kunne sette det ut i virkeligheten, spesielt innenfor bærekraft og samfunnsutvikling. De fire studentene er nå på det andre året på studiet og gleder seg stort til å lære mer.

Viktig målgruppe for AtB

Vi jobber tett med Blindeforbundet og har blant annet en brukergruppe for utvikling av appen AtB. Vi får verdifull innsikt som gjør at vi kan tilpasse appens funksjoner og brukervennlighet. Vi gleder oss til å se hva studentene får ut av en ukes opphold hos Deloitte til høsten!