Nordre Ilevollen stengt for buss

Miljøpakken bygger om Nordre Ilevollen ved Ilaparken. På bakgrunn av arbeidet vil ikke holdeplassene Ila bli betjent av buss over en lengre periode. 

Nærmeste holdeplass for samtlige linjer blir holdeplassen Skansen. Unntak er linje 11 som får to midlertidige stopp i Roald Amundsens veg. Holdeplassen Skansen retning sentrum er flyttet 120 meter lengre øst. 

Disse linjene vil bli påvirket:  

  • 3 Lohove - sentrum - Hallset  
  • 11 Stavset - sentrum - Risvollan 
  • 21 Trolla - sentrum - Pirbadet 
  • 26 Sentrum - Skistua
  • 28 Ilsvika - sentrum - Singsaker - Pirbadet 
  • 52 Saupstad - Kattem - Heimdal - Flatåsen - Byåsen - St. Olavs hospital 
  • 53 Lundåsen - Heimdal - Flatåsen - Hallset - sentrum - Sluppen - Sandmoen 
  • 75 Spongdal - sentrum - Trondheim S
  • 76 (Trondheim S) - Flakkråa - Klefstadbukta - Spongdal 

Trikken betjener kun holdeplassen Ila mot sentrum, og ikke fra sentrum. Nærmeste holdeplass blir Skansen. Se kart. 

Mer informasjon om videre fremdrift og ferdigstillelse kommer. 

Om prosjektet

Traseen for buss og trikk i Nordre Ilevollen er i svært dårlig forfatning, og inngår i et større gateprosjekt for Kongens gate. Den aktuelle traseen er på ca. 400 meter. Ved ferdigstillelse vil blant annet trikken få nye spor, og det vil bli en utvidet plattform for dagens holdeplass for buss og trikk inn mot sentrum.

I tillegg til å bli en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder, skal prosjektet også gi gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt. 

Les mer om prosjektet.