Klæbuveien stenges midlertidig fra mandag 11. september

Klæbuveien stenger en periode grunnet veiarbeid. Noen holdeplasser vil ikke bli betjent i perioden, og det er lagt opp en alternativ trasé for linjene som vanligvis kjører Klæbuveien. 

Alternativ trasé via Bratsbergveien

Det skal bygges fortau i Klæbuveien som fører til at veien blir stengt i ca. ett år. Linje 10, 24 og 103 vil kjøre en alternativ trasé via Bratsberveien i denne perioden. Holdeplassene fra Sorgenfri t.o.m. Nygård vil ikke være betjent. 

Om prosjektet 

Fortauet som bygges vil være på en strekning på ca. 450 meter. Fortauet vil gjøre strekningen mer attraktiv som en trygg skolevei. 

Les mer om prosjektet.