Holdeplasser Buran 1 og 2 flyttes midlertidig

Fra tirsdag 22. august vil holdeplassene Buran 1 og 2 flyttes 150 meter lengre opp retning Strindheim på grunn av veiarbeid. Fra og med denne dagen vil ikke metrobuss-linje 2 betjene holdeplassen Buran 1. 

Publisert / endret: 18.08.2023

Om arbeidet

Arbeidet i Inneherredsveien er en del av ett større gateprosjekt, og resultere i blant annet to nye metrostasjoner. Holdeplassene Buran 1 og 2 vil midlertidig flyttes under arbeidet. Det er forventet at metrostasjonene står klare i løpet av ett år. Linjer som betjener holdeplassene;

  • Linje 1 Kattem - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim 

  • Linje 2 Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim*

  • Linje 10 Rate/Ratesvingen - sentrum - Strindheim - Sæterbakken

  • Linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg

  • Linje 22 Vestlia - Othilienborg - sentrum - Tyholt

  • Linje 70 Stjørdal - Strindheim - sentrum - Marienbor

* Merk! Fra tirsdag 22. august vil ikke linje 2 betjene holdeplassen Buran 1. Alternative holdeplasser vil være Anders Buens gate eller Dyre Halses gate

Illustrasjon av midlertidige holdeplasser 

Bakgrunn for arbeidet

Reguleringsplanen for Innherredsveien ble vedtatt i bystyret 29.08.2019 og vedtak om utbygging kom i 2020. Hensikten med planen er å gjøre Innherredsveien til ei moderne, framtidsrettet hovedgate inn til Trondheim sentrum, med hovedvekt på tilbudet for gående og syklende og framkommelighet for kollektivtrafikk. 

Det er også et mål å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt. Les mer om prosjektet Innherredsveien på Miljøpakken sine nettsider.