Holdeplass ved Sluppen

Holdeplassen Sluppen gir deg enda flere reisemuligheter.

Flere muligheter med ny holdeplass

Med buss i snitt hvert 2. minutt i morgenrush og hvert 2,5 minutt i ettermiddagsrush, får du mange nye muligheter for effektivt å komme deg til og fra Sluppen-området. Den nye holdeplassen betjenes av linje 1, 2, 71, 72, 310, 410 og 440. Merk at holdeplassen kun betjenes i retning Trondheim sentrum.

Snarvei fra holdeplass

Du kommer deg enkelt fra Sluppen 1 til Sluppen-området rundt Stålgården og Lysgården. Snarveien går fra holdeplassen, langs tomta til Siemens og videre gjennom undergangen. Se snarveien på Sluppen nederst i artikkelen. Flere snarveier i Trondheimsområdet finner du i kartet for snarveier og innfartsparkering.

Transport i sørgående retning

Nærmeste holdeplass fra Sluppen-området ut fra sentrum er Kroppanbrua, som betjenes av metrolinje 1 og 2, bylinjene 15, 71 og 72, og regionlinjene 310, 410 og 440. Se appen AtB Reise for å finne din beste reisevei.

kart med ny holdeplass og snarvei