Gratis reiser for ukrainske flyktninger opphører 15. desember

Fra lørdag 2. april i år har ukrainske flyktninger reist gratis med kollektivtransport i Trøndelag. Ordningen opphører fra 15. desember.

Ordningen ble innført av Trøndelag fylkeskommune som en midlertidig håndsrekning i en usikker periode etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. I mars ble det vedtatt at flyktninger fra Ukraina kunne reise gratis mot fremvisning av gyldig pass eller godkjent ID-kort.

Nå opphører ordningen fra 15. desember etter et nytt vedtak i fylkesutvalget. Dette er blant annet med bakgrunn i at ordningen anses som diskriminerende overfor flyktninger som ankommer fra andre land.