Endrer navn fra fleksibel transport til AtB Bestill

Mann som venter på toget

AtB går bort fra begrepet fleksibel transport, men tilbudet består!

Siden 1. august 2021 har alle kommuner i Trøndelag hatt et «fleksibel transport»-tilbud fra AtB. Du bestiller en reise fra A til B, men for prisen av en bussbillett.

Nå endrer vi navn på tilbudet til «AtB Bestill».

Enklere å forstå

Navneendringen kommer fordi vi ønsker et navn som skal være tydelig og enkelt å forstå. Det nye navnet viser til akkurat det du gjør, du bestiller transport – til prisen av en bussbillett. Fleksibel transport var kanskje et tungt og litt forvirrende navn. 

Tilbudet er fortsatt det samme i hver kommune.

Starter navneendringen nå

Arbeidet med å bytte ut navnet, starter nå. Det vil nok ta noe tid før du ser navneendringen alle steder. 

AtB Bestill finner du som et eget menyvalg på forsiden atb.no. Gjør deg gjerne kjent med hvilke muligheter du har i din kommune.

Fakta: AtB Bestill
  • Het tidligere «fleksibel transport».
  • Tilpasning basert på behov: AtB Bestill gir deg muligheten til å bestille en tur fra A til B som er tilpasset dine spesifikke behov.
  • Ingen fast rutetabell: AtB Bestill opererer uten en fast rutetabell, men innenfor bestemte soner og tider.
  • Tilgjengelig for alle: AtB Bestill er tilgjengelig for alle uten aldersgrenser.
  • Valgfrihet for destinasjoner: Du har muligheten til å velge ulike destinasjoner for reisen og bestille basert på ditt behov, enten det er kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter.
  • Tilrettelagt korrespondanse og begrenset kapasitet: Ankomst- og avgangstider er tilrettelagt for å korrespondere med annen videre transport med buss, båt eller tog, og servicetilbud som handel, idrett, kultur eller fritidsaktiviteter.
  • AtB Bestill utføres med enten drosje eller minibuss.
  • Tilbudet er utviklet i tett dialog med hver enkelt kommune.

Relatert informasjon