Bli med å forbedre chatboten vår!

Du har helt sikkert sett og kanskje til og med prøvd chatboten på nettsiden vår. Nå ønsker vi å gjøre chatboten enda bedre!

En chatbot er en automatisk chattefunksjon som svarer deg på det du lurer på; f.eks hva bussbilletten koster eller hvilken buss som går fra holdeplassen din.

Chatboten får stadig flere henvendelser, og vi ønsker å utvikle den for å kunne gi best mulig informasjon uavhengig av tid og sted. De aller fleste som søker informasjon vil ha svar der og da, og noen vil kanskje ikke snakke på telefon eller møte opp i kundesenteret.

Derfor har vi hatt fokus på å synliggjøre chatboten, der målet er at den skal bli enda bedre enn den er i dag. 

Hvorfor teste chatboten? 

Det korte svaret er at jo flere henvendelser og spørsmål chatboten får, jo mer informasjon kan den gi.

Når dere gjør det, vil den bli bedre, og kan i fremtiden svare på spørsmål som i dag ikke ligger inne.

Chatboten er i kontinuerlig utvikling, der vi også knytter den til flere tjenester. Det foreløpig siste er bestilling av fleksibel transport som nå kan gjøres digitalt, i tillegg til på telefon.

Chatboten skal ikke være en konkurrent, men heller et supplement til kontaktalternativene vi har pr. idag. 

24/7 og 365  

Chatboten er på jobb hele døgnet, alle dager året rundt.

Den inneholder enorme mengder med informasjon, med spørsmål og svar på det aller meste som blir spurt om.  I tillegg oppdateres den fortløpende ut i fra tilbakemeldinger.

Siden chatboten ble vår medarbeider i starten av 2020 har den fått 24 626 unike henvendelser, hvorav 3 597 henvendelser har blitt tatt videre og fått hjelp av kundesenteret.

Med hele 10 326 spørsmål og svar, har chatboten en enorm database med mye informasjon som blir mer og mer komplisert.