Bedre kollektivtilbud på Sluppen

Flere reisemuligheter til og fra Sluppenområdet. Ny metrostasjon og gang- og sykkelvei under Holtermanns veg skal bygges og oppgraderes. I byggeperioden vil linje 20 gjøre tilbudet bedre enn det er i dag. 

Kollektivtilbudet i Sluppenområdet styrkes for arbeids- og fritidsreisende, og holdeplassene Sluppenvegen og E-verket vil få langt flere avganger enn tidligere. 

Se rutetabeller.

Nye linjer 

Linje 20 Romolslia - sentrum - Ladehammeren - Strindheim - Grillstad vil betjene holdeplassene Selsbakk, Sluppenvegen, Siemens og Bratsbergvegen, istedenfor Trondheim hovedbrannstasjon og Tempevegen. Gjelder utenfor rush på hverdager, men hele dagen både på lørdager og søndager: 

  • Hverdager kl. 05:35 - 06:50, 08:50 - 13:53 og 17:53 - 23:55 
  • Lørdager hele dagen 
  • Søndager hele dagen 

Merk: Holdeplassen Sluppen vil ikke bli betjent.

Reiser du med linje 1, 2, 15, 71 og 72 kan du benytte holdeplassene Bratsbergvegen eller Siemens.  

Ny metrostasjon 

I oktober vil en ny metrostasjon i Holtermanns veg stå klar. Med over 200 avganger vil Sluppen få et meget godt kollektivtilbud med en gangavstand på kun 6 minutter.