Av eller på bussen?

Fra mandag 14. mars åpner du selv bussdøra igjen i Trondheimsområdet ved av- og påstigning. Ordningen gjeninnføres nå som koronatiltakene er tatt bort.

Hvordan fungerer det? 

Du kan allerede nå trykke på dørknappen når du skal av eller på bussen.

  • Trykk på den grå runde knappen på døra.
  • Har du behov for lengre tid trykker du på den blå, så får sjåføren et varsel om dette. 

Det er følere i dørsonen som oppfatter om noen går inn eller ut. Dersom det ikke registreres ved døra, lukkes den etter 3 sekunder. Kommer du til lukket dør trykker du på den grå knappen så lenge bussen står i ro på holdeplassen. 

Behov for ekstra tid eller bistand ved av- eller påstigning? 

Ved berøring av de to nederste blå knappene på utsiden av døra tilkaller du oppmerksomheten til sjåføren for ekstra tid eller bistand. Inne i bussen er det egne blå stoppknapper som vil gi sjåføren samme beskjed. Døren lukkes manuelt av sjåføren slik at du får den tiden du trenger.