12. september starter vi

Namsos kommune, TIER og AtB lanserer elsparkesykler på Festplassen i Namsos. Bli med oss på sikkerhetskurs!

Lansering på Festplassen

Prøveprosjektet med elsparkesykler skal i første omgang gå ut sesongen i år. Målet er å se hvordan denne typen mikromobilitet fungerer i mellomstore byer. 12. september klokken 12 er det åpning på Festplassen. Namsos kommune, MN Vekst, TIER og AtB er til stede og det blir anledning til å prøve elsparkesyklene gratis. Fokus denne dagen er sikkerhet og riktig bruk.

Underveis i prosjektet vil vi evaluere både hvordan reisende bruker tilbudet, hvem som bruker det, hvordan vi best tilrettelegger tilbudet og hvordan elsparkesykler brukes i kombinasjon med andre transportmidler. I tillegg vil kundeservicen og informasjon om tjenesten bli vurdert sammen med Namsos kommune. Elsparkesyklene kan leies ved bruk av TIER sin app.

Lanseringen på Festplassen vil gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler.