Hvor skal det bygges?

Testveien vil bli bygget i den sørlige enden av Kvenildstrøa på Sandmoen, sør i Trondheim. Veistrekningen ligger innenfor bussdepotet på Sandmoen.

 • Vi trenger å vite mer om hvordan teknologien fungerer under vinterlige forhold som vi har i store deler av året i Trondheim, med telehiv, slaps og store mengder snø.

  Fra 1. januar 2025 er det krav om at alle nye bybusser skal være utslippsfrie. I Trondheim vil dette slå inn med full tyngde når busskontraktene for stor-Trondheim skal fornyes i 2029. Foreløpige vurderinger viser at flertallet av busslinjer i Trondheim kan gjøres utslippsfrie med velprøvde eksisterende teknologier, men det finnes noen mulige unntak. De viktigste unntakene er metrolinje 1 og 2. Disse kjøres med store og tunge busser og har i tillegg et svært intensivt driftsopplegg som gjør at energiforbruket blir svært høyt.

  Elektriske veier kan løse store floker for større, energikrevende elektriske kjøretøy som må kjøre mye og hyppig. Derfor er det viktig at vi gjennomfører prøveprosjektet. Oppsiden er stor, og prosjektet kan tjene mange flere enn bare AtB.

 • Den elektriske veien vil oppfylle alle relevante standarder, både for kjøretøy, veibane, og kommunikasjonsløsninger, og oppfylle kravene til begrensning av elektromagnetisk interferens (strålingslekkasje) til passasjerer, sjåfør og forbipasserende utenfor bussen.

 • To elektriske busser på 12 meter bygges om for å kunne motta lading fra den elektriske veien. Bussene vil i første omgang ikke inngå i det ordinære rutetilbudet.

 • Elektrisk vei er basert på elektromagnetisk induksjon. Når elektrisk strøm sendes gjennom en spole i veibanen (en viklet kabel) skaper den et magnetfelt som kan generere en annen elektrisk strøm i en spole (mottaker) et stykke unna, for eksempel i en buss. På denne måten kan elektrisitet overføres fra en enhet til en annen uten at det er behov for fysisk kontakt. For den elektriske veien vil avstanden mellom ladeplatene (spolene) i veibanen og mottakeren (spolen) i bussen være om lag 15 cm. I bruk vil det være en toveis-kommunikasjon mellom vei og kjøretøy som automatisk starter lading når et kjøretøy som kan motta lading bruker veien.

 • Det skal bygges en 80 meter vei med induktiv lading. Byggingen innebærer at det freses et langsgående spor og graves en grøft i asfalten. I området som freses ut legges det ned magneter og ladeplater. Kabler blir støpt ned før både kabler og ladeplater dekkes av asfalt.  I tillegg til ladeplatene blir det satt opp kabinetter til strømforsyning, kraftelektronikk, styring og kontroll.

  I piloten plasseres kabinettene over bakkeplan, men ved senere utbygginger er det mulig å plassere disse under bakkeplan.

 • Prosjektet er finansiert av Miljøpakken og Enova, med henholdsvis 16 millioner kroner og 16,4 millioner kroner i støtte. Den totale bevilgningen er på til sammen 22, 4 millioner.

 • Testveien vil bli bygget i den sørlige enden av Kvenildstrøa på Sandmoen, sør i Trondheim. Veistrekningen ligger innenfor bussdepotet på Sandmoen.